Bezpieczeństwo kontraktów i umów to kluczowy czynnik dla płynnego prowadzenia biznesu – bez względu na branżę, w jakiej funkcjonujemy. Jednym ze sposobów na zadbanie o finanse firmy i zdrowe, otwarte kontakty z kontrahentami są gwarancje ubezpieczeniowe. Na czym polega taka usługa? Co może obejmować? Jeśli prowadzisz firmę w Bemowie i szukasz tego typu oferty, to poniższy tekst powstał z myślą o Tobie.

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

W gwarancjach ubezpieczeniowych występują 3 podmioty – gwarant (czyli towarzystwo ubezpieczeniowe) i beneficjent, którzy zawierają umowę oraz dłużnik (zleceniodawca), z których zakład ubezpieczeniowy zawiera dodatkową umowę o udzielenie gwarancji. Inaczej mówiąc, gwarancja zabezpiecza interes dłużnika, jeśli beneficjent nie wywiąże się z obowiązku, którego przedmiotem była umowa. Pieniądze określone w gwarancji zleceniodawcy wypłaca gwarant, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe. W obecnych czasach zabezpieczenie to jest coraz bardziej pożądane. Firmy nie chcą nawiązywać współpracy z podmiotami, które nie wykupują gwarancji, co jest szczególnie ważne w biznesie na dużą skalę.

Zakres gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe dzieli się na pięć podstawowych rodzajów, które dotyczą różnych aspektów działalności gospodarczej. W związku z tym mówi się o:

  • gwarancji należytego wykonania umowy – w sytuacji, kiedy zleceniodawca nie wykona zadań zawartych w umowie, gwarant wypłaci określoną sumę zleceniodawcy w ramach zadośćuczynienia,
  • gwarancji zapłaty wadium – inaczej mówiąc, jest to zabezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą stosować gwarancji bankowych czy pieniężnych w trakcie postępowania przetargowego,
  • gwarancji zwrotu zaliczki – gdy zleceniobiorca nie wywiąże się z umowy, za którą pobrał zaliczkę, gwarant wypłaci jej równowartość,
  • gwarancji naprawy usterek i wad – zobowiązuje gwaranta do zapłaty określonej sumy, gdy zleceniobiorca nie dokona naprawy źle wykonanej usługi,
  • gwarancji zapłaty długu celnego – to usługa dla firm, które nie mają środków na opłacenie należności tego typu i chcą uzyskać gwarancję ubezpieczeniową.

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa w Bemowie?

Gwarancje dotyczą tak wielu różnych umów i zdarzeń, że towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym między innymi:

  • kondycję finansową kontrahenta, który chce wykupić gwarancję,
  • przedmiot umowy,
  • okres trwania umowy (gwarancje najczęściej obejmują umowy do 5 lat),
  • poziom ryzyka niewywiązania się z umowy,
  • historię wcześniejszych gwarancji ubezpieczeniowych.

W związku z powyższymi okolicznościami cena gwarancji ubezpieczeniowej jest dopasowana indywidualnie do potrzeb każdej umowy.

Dlaczego warto?

Gwarancjami ubezpieczeniowymi zabezpieczamy wszelkie umowy i kontrakty. To doskonały instrument, aby podnieść swoją wiarygodność w oczach kontrahentów – dzięki temu zabezpieczamy ich interes i nie ponosimy bardzo wysokich kosztów np. spraw sądowych. Ponadto gwarancje nie obciążają zdolności kredytowej firmy, co pozwala jej na swobodniejsze zarządzanie środkami.

Chcesz zyskać w oczach kontrahentów i zabezpieczyć ważny kontrakt? Zgłoś się do biura Eurofinance, aby uzyskać najkorzystniejszą ofertę dla swojej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here