Unieważnienie umowy kredytowej we frankach to dla wielu frankowiczów szansa na uwolnienie się od ogromnych zadłużeń. Z czym się ono wiąże i jakie są jego skutki? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach

Umowa kredytu frankowego została po raz pierwszy w całości unieważniona dn. 11 grudnia 2019 r. przez Sąd Najwyższy. Ten wyrok okazał się być światłem w tunelu problemów frankowiczów, które daje szansę na pozytywne rozpatrzenie ich pozwów. Warto nadmienić, że unieważnienie kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.

Takie rozwiązanie ma wiele pozytywnych aspektów, ponieważ kredytobiorca dzięki temu może uwolnić się od bardzo drogiego kredytu, który jest niewątpliwie ogromnym obciążeniem finansowym. Oprócz tego za nieważne uznane zostają ustanowione na nieruchomości zabezpieczenia kredytu, czyli na przykład wpisy hipoteczne. Po trzecie, kredytobiorca otrzymuje od banku wpłacone w związku z uruchomieniem i spłacaniem kredytu hipotecznego kwoty.

Nie można jednak zapominać, że unieważnienie umowy kredytowej we frankach to także obowiązek rozliczenia się stron, czyli kredytobiorcy i banku. Jeśli bank ma zwrócić kredytobiorcy środki, które od niego dostał, kredytobiorca również musi zwrócić zaciągnięte od banku środki. Najczęściej wygląda to tak, że bank sumuje wpłacone kwoty i odejmuje je od kapitału pożyczonego w ramach kredytu. Oznacza to zazwyczaj, że kredytobiorca musi dopłacić tę różnicę.

Pozew o unieważnienie umowy kredytowej

Jeśli chodzi o pozew o unieważnienie umowy frankowej, to jeszcze do listopada 2019 r. konieczne było wniesienie pozwu do sądu, który jest właściwy dla siedziby banku. To niestety wielokrotnie wiązało się z koniecznością ponoszenia przez kredytobiorców dodatkowych kosztów i koniecznością dojazdów na rozprawy.

Jednak dn. 7 listopada 2019 r. wszedł w życie art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Przepis ten ma również zastosowanie do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.

Miejsce, w jakim kredytobiorca powinien złożyć pozew o unieważnienie można sprawdzić na stronie danego sądu lub w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

Unieważnienie umowy kredytowej – wzór

Nie istnieje jeden wzór pozwu w sprawie unieważnienia umowy kredytowej we frankach. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że każda sprawa jest indywidualna i dla każdej z nich będą liczyły się inne okoliczności. Każdy pozew to osobista historia danego kredytobiorcy, dlatego nie da się go sprowadzić do jednego wzoru. Wszystkie informacje charakterystyczne dla danego powoda są bardzo ważne w sprawie unieważnienia umowy kredytowej we frankach i należy je w pozwie uwzględnić, ponieważ mogą one przesądzić o przebiegu sprawy oraz jej rozwiązaniu. Stąd też przy tworzeniu pozwu warto skorzystać z fachowej pomocy frankowiczom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here