Każdy z Polaków doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, jak ważne jest osiąganie wynagrodzenia. Trzeba wskazać, że to właśnie otrzymywanie stałej płacy jest nieodzowne dla zapewnienia sobie bytu na odpowiednim poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje również to dla kwestii terminowego wypełniania zobowiązań. Zaznacza się, że obecnie niemal każdy Polak boryka się z tym problemem. Jeżeli zależy nam na tym, aby nie popadać w przejściowe problemy finansowe, niezbędne jest, abyśmy stale zarabiali coraz to większe sumy pieniędzy. Na ogół nie ma z tym większych problemów, bowiem kwestię tą niejako reguluje państwo poprzez swoje działania ustawodawcze. Rada Ministrów raz na rok wydaje rozporządzenie, w którym wskazuje wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Żadna płaca nie może być mniejsza od tego miernika, co sprawia, że Polacy zarabiają coraz więcej – praktycznie z roku na rok.

Dla większości z nas kluczowe znacznie ma to, jakie składniki wynagrodzenia za pracę należy wyróżnić. Przede wszystkim wskazuje się, że podstawowe znaczenie ma płaca zasadnicza. Jej wysokość odzwierciedla niejako wysokość zarobków w formie netto. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, jednak w uproszczeniu można powiedzieć, że pozostałe składniki każdej płacy są tak niskie, że przeważnie pokrywają jedynie składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Wszystkie te daniny trafiają na konto Urzędu Skarbowego niemal każdego miesiąca. Sprawia to, że nie jesteśmy zobligowani do ponoszenia żadnych dodatkowych opłat na rzecz państwa. Należy jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że pracodawcy są uprawnieni do stosowania innych odliczeń z płacy. Tym samym w sytuacji, gdy osiągane przez nas dochody są pokaźne, musimy liczyć się z tym, że w regulaminie pracy zostaną wprowadzone stosowne zmiany, których celem może być finalnie obniżenie naszego wynagrodzenia. Bardzo ważne jest jednak, że sami na tym korzystamy, bowiem nie można obniżyć płacy w sposób arbitralny – pracodawca jest zobowiązany w takim wypadku do zastosowania ekwiwalentnych świadczeń na rzecz swoich podwładnych.

Jako przykład działania tego typu należy wskazać stworzenie funduszu kapitałowego, na który trafiają środki pozyskane przez pracowników. Oczywiście wysokość odpisów nie może być dowolna. Zaznacza się, że ponad 80% wynagrodzenia zasadniczego nie może podlegać żadnym potrąceniom. Taka sytuacja sprawia, że niewielu pracodawców decyduje się na ingerowanie w sferę płacy. Dopiero w sytuacji, gdy zatrudnia do tego profesjonalistów, jest w stanie podjąć działania, które będą miały na celu zoptymalizowanie kosztów działalności. Na ogół jednak pracodawcom brakuje na ten cel odpowiednich zasobów środków, dlatego każdy pracownik może czuć się spokojnie. Warto nadmienić, że stosowanie tego typu uszczupleń jest obwarowane również innymi czynnikami, które sprawiają, że finalnie nie jest możliwe całkowite zredukowanie dodatków i premii, które przysługują pracownikowi z różnych tytułów, a nawet z ich zbiegów.

Istnieją szczególne składniki wynagrodzenia, które korzystają z ochrony przed zajęciem komorniczym. Tym samym pracownik, który osiągnął określone rodzaje dochodu, może być o nie całkowicie spokojny, bowiem nikt nie jest w stanie mu ich zabrać. W pierwszej mierze należy tutaj wyliczyć dodatek za pracę w godzinach nocnych. Jego standardowa wysokość to 30% stawki godzinowej. Niestety, w wielu branżach możliwe jest jego uszczuplenie. Istnieją jednak sektory szczególne, w których owa preferencja ma szczególny charakter – otóż wynosi ona bonusowe 50% wynagrodzenia za każdą przepracowaną w nocy godzinę. Dodatkowo w przypadku, gdy pracownik przyciągnie do firmy nowych klientów, może liczyć na premię motywacyjną. Jest ona zależna od osiągniętych indywidualnie rezultatów i jest często przyznawana w handlu. Wynika to z faktu, że to właśnie tam niezbędne jest zachęcanie pracowników do stałego zwiększania osiąganych wyników. Suma świadczeń dodatkowych wraz z wynagrodzeniem zasadniczym daje wysokość płacy brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here