Lublin to jedno z największych miast Polski, a zarazem największy ośrodek miejski w Polsce wschodniej. Studia w tym mieście wybierają młodzi ludzie z tego regionu, jak również z bardziej odległych miejsc w kraju. Oferta edukacyjna Lublina kusi dość dużym wyborem uczelni, zarówno państwowych, jak i prywatnych, oraz dużym wyborem kierunków.

Uczelnie w Lublinie.

Studia w Lublinie możliwe są na jednej z pięciu państwowych wyższych uczelni. Są to: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelska Akademia Medyczna, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy. Dodatkowo w mieście znajduje się kilka dużych szkół niepublicznych, do których należą: Lubelska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie.

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Nauka na UMCS odbywa się na jedenastu wydziałach. Szeroko reprezentowane są tam zarówno nauki przyrodnicze jak i humanistyczne. Najbardziej znanym jest Wydział Chemii. Studia chemiczne w Lublinie uznawane są za stojące na najwyższym poziomie w Polsce, a ich absolwenci z łatwością znajdują zatrudnienie w polskich i zagranicznych firmach. Dość duże sukcesy odnosi również Wydział Humanistyczny, którego praca odbywa się w dziesięciu instytutach i zakładach. Przy UMCS znajduje się również portugalski Instytut Camoesa, co czyni z tej uczelni interesująca propozycję dla osób planujących studiowanie filologii portugalskiej. Infrastruktura UMCS jest przyjazna studentom. Wszystkie ważniejsze punkty na mapie uczelni, takie jak biblioteka, czy rektorat, przychodnia i stołówka studencka,oraz klub studencki znajdują się w obrębie lub pobliżu miasteczka akademickiego. UMCS posiada przygotowane dla studentów akademiki w różnych kategoriach cenowych, tak by możliwość ich opłacenia była dostępna dla wszystkich studentów. Akademiki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie większości budynków uczelni.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KUL jest uczelnią niepubliczną, jednak funkcjonuje i finansowany jest na zasadach takich samych jak uczelnie publiczne. Uniwersytet posiada osiem wydziałów, a najbardziej znany jest z nauk prawnych i humanistycznych. Popularnymi wydziałami KUL są Wydział Teologii i Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki charakter uczelni sprawia, że przyciąga on na studia dość dużą ilość osób duchownych, więc widok w studenckich ławach księży, zakonników i zakonnic nie powinien nikogo dziwić. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim cieszą się wysoką renomą. Nauka na KUL odbywa się również na kilku zamiejscowych wydziałach – co ważne jest dla osób, które z jakiegoś powodu nie chcą, bądź nie mogą przeprowadzić się do Lublina.

Politechnika Lubelska

Lubelska Politechnika to jedyna w Lublinie uczelnia o charakterze całkowicie technicznym. Uczelnia kształci studentów na wszystkich poziomach nauczania akademickiego. Kadra inżynierska, która opuszcza jej mury z łatwością znajduje zatrudnienie w bardzo różnych polskich firmach i instytucjach. Prace Politechniki Lubelskiej prowadzone są na sześciu wydziałach. Studentom studiów licencjackich i magisterskich, Politechnika Lubelska oferuje możliwość kształcenia na dwudziestu dwóch kierunkach. Nabór na studia prowadzony jest dwa razy w roku. Akademiki politechniki znajdują się w obrębie miasteczka akademickiego, w obrębie którego znajduje się również większość budynków dydaktycznych, oraz praktycznie cała infrastruktura uczelni.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dawna Lubelska Akademia Medyczna to cztery wydziały, oferujące możliwość studiowania na piętnastu kierunkach. Nauka na uczelni odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy, stomatologów, pielęgniarzy, czy innych pracowników służby zdrowia, ale również specjalistów dziedziny zdrowia publicznego, czy doradztwa medycznego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

UP to uczelnia wieloprofilowa, dająca możliwość studiowania na bardzo różnych kierunkach – najbardziej skoncentrowana wydaje się jednak na nauczaniu w dziedzinach związanych z naukami przyrodniczymi, rolnictwem, leśnictwem i weterynarią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here