Prawo do urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym dla zatrudnionego na bazie umowy o pracę pracownika, jest niezależne od tego, czy zatrudniony jest on na pełny etat, lub także na pewną część etatu. Rozliczenie urlopów wypoczynkowych zatrudnionych pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy generalnie odbywa się na takich samych zasadach jak dla pracowników zatrudnionych w całym wymiarze czasu pracy. Jednakże niepełny etat ma wpływ na sposób rozliczania urlopu. Urlop na pół etatu różni się od urlopu na cały etat. Pracodawcy często jednakże mają kłopot z tym, jak udzielić pracownikowi wykonującemu pracę na pół etatu urlopu wypoczynkowego, i właściwie, jaki winien być wymiar owego urlopu oraz ile dni winien on obejmować?

Naliczenie urlopu wypoczynkowego dla niepełnoetatowca
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest wyznaczony równomiernie do wymiaru czasu pracy pracownika, biorąc pod uwagę jego staż pracy i okresy skończonej edukacji:
– 20 dni – staż pracy mniejszy aniżeli 10 lat,
– 26 dni – staż pracy większy aniżeli 10 lat.
Przeciętny dzień urlopu podlega uzupełnieniu do całego dnia w górę.
Określając wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika, jaki zatrudniony jest na przykład na pół etatu, należy powiększyć wymiar etatu przez cały wymiar urlopu.

Jak udzielany jest urlop wypoczynkowy?
Zgodnie z kodeksem pracy urlopu wypoczynkowego przyznawany jest na dni, jakie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go systemem czasu pracy, ale urlop liczony jest na godziny. 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Znaczy to, iż w wypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu należy wpierw powiększyć przypadający mu wymiar urlopu w konkretnym roku kalendarzowym przez wymiar obowiązującego pracownika etatu.

Zmiana etatu w przeciągu roku kalendarzowego i wymiar urlopu wypoczynkowego
W przepisach kodeksu pracy nie jest wskazany sposób ustalania wymiaru urlopu w sytuacji, w jakiej pracownikowi uległ przemianie wymiar czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego. W praktyce została uznana zasada, iż wymiar urlopu winien zostać znów wyliczony, więc zmniejszony czy zwiększony w zależności od tego, czy zmiana czasu pracy pracownika miała wpływ na zmniejszenie czy rozszerzenie czasu pracy pracownika. Dokonuje się tego przez oddzielne określenie wymiaru owego urlopu za każdy czas pracy, zgodnie z regułą proporcjonalności.

Urlop proporcjonalny do części etatu

Czy z opisanych powyżej wyników można wnosić, iż pracownik zatrudniony na pół etatu będzie mógł wziąć w przeciągu roku najwięcej 10 dni wolnego oraz pójść np. na 2-tygodniowy urlop? Niezupełnie. Przypada mu 10 dni wolnego, lecz po 8 godzin każdy. Najłatwiej przy obliczaniu wymiaru urlopu pracownika niepełno etatowego wyliczyć go na godziny, zamiast na dni. W przytoczonym przykładzie pracownikowi będzie przypadałoby 80 godzin urlopu wypoczynkowego w przeciągu roku. Gdy zatem pracuje 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w rzeczywistości na urlopie będzie mógł przebywać przez 20, a nie 10 dni. Dzieje się tak dlatego, iż z reguły pracodawca oferuje pracownikowi urlopu wypoczynkowego jedynie w owe dni, jakie zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla pracownika dniami pracy. Urlop wypoczynkowy musi być stosowany w wymiarze godzinowym, który będzie odpowiadał dziennemu wymiarowi czasu pracy pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego osoby zatrudnionej na część etatu
Gdy wypowiedzenie stosunku pracy przebiega w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, definiując ponownie jego uprawnienia urlopowe, wykorzystuje się zasadę proporcjonalności przy obliczaniu wymiaru urlopu. W owym wypadku należy określić wymiar urlopu wypoczynkowego pochodzący z wymiaru etatu pracownika, z uwzględnieniem zasady, iż niepełny dzień urlopu uzupełniamy w górę do pełnego dnia i ustalić urlop równomiernie do czasu zatrudnienia, niepełny dzień urlopu uzupełniamy w górę do pełnego dnia i niepełny miesiąc kalendarzowy oferowanej pracy także uzupełniamy w górę do pełnego miesiąca.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPraca astronoma
Następny artykułStudia
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala17/domains/blogfinance24.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here