Startup to innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który umożliwiłby mu zyskowny rozwój. Istotne w jego przypadku jest zatem znalezienie odpowiednich źródeł finansowania, które pozwoliłyby rozwijać dany pomysł. Sprawdza się w tym przypadku między innymi faktoring, który pozwala odzyskać środki zamrożone w fakturach wystawianych kontrahentom.

Czym jest faktoring?

Chcąc przedstawić faktoring w kontekście finansowania startupów warto najpierw wyjaśnić to, na czym w ogóle polega ta usługa. Otóż, jest to forma finansowania zewnętrznego, w przypadku której firma faktoringowa (faktor) przejmuje wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta) wynikające z wystawianych przez niego faktur z odroczonym terminem płatności. Wszystko to odbywa się na podstawie zawartej umowy faktoringowej, a faktor wykupuje wierzytelności w zamian za określony procent wartości faktury. Z punktu widzenia kontrahenta spłacającego zobowiązanie zmienia się natomiast tylko to, że po skorzystaniu przez przedsiębiorcę z faktoringu dokonuje tego na rzecz firmy faktoringowej. Kwota do zapłaty oraz termin płatności pozostaje bez zmian i pokrywa się z tym, co znajduje się w fakturze. Szczegółowe informacje na temat działania faktoringu oraz jego rodzajów znaleźć można w artykule dostępnym pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Faktoring a rozwój startupów

Jak wspomniano we wstępie faktoring to forma finansowania, która doskonale sprawdza się w przypadku startupów. Istotne w tym przypadku jest samo to, że nowe podmioty na rynku mogą z niego skorzystać, czego nie można powiedzieć o innych formach finansowania, np. kredycie bankowym. Co więcej, startup korzystający z faktoringu nie uzależnia się od inwestora zewnętrznego, ponieważ na początkowym etapie swojej działalności odzyskuje środki zamrożone w fakturach wystawionych w opcji z odroczoną płatnością. Pozwala to nie tylko stać się bardziej konkurencyjnym i przyciągnąć więcej klientów, ale również poprawić swoją pozycję w późniejszych negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Dzięki faktoringowi bowiem startup może się rozwijać, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć nie tylko na pokrycie bieżących kosztów działalności, ale również inwestycje i rozwój innowacyjnych pomysłów.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring to forma finansowania, z której korzysta coraz więcej startupów, które widzą w nim szansę rozwoju oraz jeden ze sposobów na to, by utrzymać się na rynku. Jest to efektem licznych zalet faktoringu, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych, co jest jednym z głównych problemów, z którymi borykają się startupy. Faktoring umożliwia niemal natychmiastowe odzyskanie zamrożonych środków;
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, czyli nie tylko bieżące koszty, ale również inwestycje;
  • minimum formalności, dzięki czemu korzystanie z faktoringu jest naprawdę szybie i wygodne;
  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać również firmy z niewielkim stażem oraz dochodami;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, dzięki czemu startupy korzystające z faktoringu mogą wnioskować jednocześnie o kredyty.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to forma finansowania polecana startupom niezależnie od ich formy rozwoju. Korzystając z tego źródła finansowania mogą one bowiem uzyskać środki, które pozwolą sfinansować rozwój innowacyjnych pomysłów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here