System ERP (z ang. Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) tworzy interaktywne środowisko, którego zadaniem jest wspieranie danej firmy w analizie i zarządzaniu procesami biznesowymi, powiązanymi ze wszystkimi obszarami działań. Do tych obszarów zalicza się zarządzanie: finansami i księgowością, marketingiem, sprzedażą czy zakupami, środkami trwałymi oraz magazynowaniem i zapasami, a także projektem, produkcją i serwisem. A zatem, głównym celem systemu ERP jest zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

System ERP dla firm – krótka historia

Gdy w latach 60. ubiegłego wieku wdrażano system do zarządzania produkcją, to jego główmy celem była kontrola stanu zapasów. Wynikało to z faktu, że wówczas firmy utrzymywały wysoki stan zapasów, po to by realizować nieprzewidziane zamówienia i tym samym utrzymywać przewagę nad konkurencją.

Lata 70. przyniosły w tej materii duże zmiany. Utrzymywanie dużych ilości zapasów stało się zbyt kosztownym luksusem, dlatego potrzebny był nowy system, tym razem planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP). Obsługa zapasów wiązała się z koordynowaniem również innych działań, chociażby takich jak składanie nowych zamówień czy anulowanie bądź modyfikowanie już istniejących.
Wdrożenie MRP wymusiło, zatem wprowadzenia formalnych mechanizmów określania priorytetów w środowisku produkcyjnym.

Kolejne dziesięciolecie przyniosło obniżenie kosztów zakupu tych systemów, a dzięki temu łatwiejszy do nich dostęp. Lata 80. to też dalszy rozwój systemów planowania zasobami przedsiębiorstwa i powstanie MRP II. Te systemy nowej generacji skoncentrowane były na równoległym rozwoju systemów zarządzania finansami i księgowości finansowej, a także systemów zarządzania materiałowego.

System ERP dla firm a rozwój technologii

W latach 90. nastąpił rozwój technologii, dzięki czemu możliwa była rozbudowa systemu MRP II w kierunku zarządzania wszystkimi zasobami firmy. Wówczas to planowanie objęło swym zasięgiem obszary: projektowania produkcji, planowania zapotrzebowania materiałowego oraz zdolności produkcyjnych, przechowywania informacji, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, finanse i systemy komunikacji.

Obecnie system ERP dla firm wspiera całość procesów produkcji oraz dystrybucji zachodzących w przedsiębiorstwie. Pozwala na wprowadzenie zmian w czasie rzeczywistym, zaś dane dostępne są w chwili podejmowania decyzji.

Do czego służy system ERP dla firm?

Zadaniem systemu ERP dla firm jest przejęcie na siebie znacznej części procesów w niej zachodzących i precyzyjnie odpowiedzenie na bieżące potrzeby. W zakresie produkcji może na przykład odpowiadać za planowanie, budżetowanie lub też jej realizację. A zatem może obejmować kontrolę nad stanem surowców, ich zamawianie, a także zarządzanie procesami produkcyjnymi.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, może by pomocny w planowaniu grafiku czy szkoleń, jak również kontroli i rozliczenia czasu pracy. Przy wytwarzaniu produktów jego zadania sprowadzają się do kontroli terminowości i harmonogramu produkcji oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością. Natomiast w przypadku analiz finansowych system zbiera i analizuje dane, chociażby dotyczące kosztów produkcji lub procesu sprzedażowego.

Artykuł przygotowany we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here