Własna działalność gospodarcza jest to forma prowadzenia firmy na własną rękę, gdzie osoba zakładająca przedsiębiorstwo zobowiązana jest wykonać szereg zadań, które pozwolą prawnie działać danemu przedsięwzięciu. Aby odpowiednio przygotować się do prowadzenia własnej firmy należy prześledzić obowiązki, jakie leżą po stronie właściciela, a także zadania, które należy wykonać przy jej założeniu. Aby prawidłowo wykonać wszystkie zadania, które pozwolą działać nowo utworzonej firmie należy zapoznać się z etapami powstawania działalności gospodarczej.
Pierwszym i bardzo ważnym etapem jest pomysł. To dzięki dobremu pomysłowi najczęściej zależy powodzenie firmy. Pomysł powinien uwzględniać zapotrzebowanie rynku i klientów go tworzących. Idea dziedziny, którą zajmować ma się przedsiębiorstwo powinna być bliska osobie zakładającej biznes. Właściciel powinien interesować się oraz być obeznanym w temacie sprzedawanych produktów lub usług. Aby móc czynnie uczestniczyć w działaniach związanych z przedsięwzięciem, właściciel powinien być “na bieżąco” ze wszystkimi sprawami dotyczącymi firmy.
Kolejnym bardzo ważnym etapem założenia firmy jest pozyskanie odpowiednich funduszy na jej rozpoczęcie.
Własna działalność koszty związane z założeniem firmy oraz jej utrzymaniem.
Początkowo każdy przyszły przedsiębiorca powinien stworzyć biznesplan, który będzie zawierał wszystkie informacje dotyczące wydatków, przychodów oraz kosztów związanych z założeniem i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Dzięki tak stworzonemu spisowi można będzie określić opłacalność firmy.
Głównymi kosztami, które potrzebne będą do utworzenia firmy są:
Koszty związane z kupnem lub wynajęciem lokalu – uzależnione od wielkości oraz lokalizacji budynku, wydatki związane z nabyciem lub wynajmem narzędzi, maszyn, sprzętów potrzebnych do prowadzenia działalności. Koszty te będą zależne od rodzaju sprzętu oraz jej ilości. Kolejnymi wydatkami są koszty związane z nabyciem materiałów, surowców, produktów, towarów, opakowań oraz środków potrzebnych do codziennego funkcjonowaniu biznesu. Każdy przedsiębiorca powinien także liczyć się z kosztami, które generują opłaty czynszowe, media oraz różnego rodzaju rachunki. Kolejnym wydatkiem właściciela firmy są różnorakie opłaty urzędowe, w tym podatki, opłaty skarbowe, obowiązkowe opłaty ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Przy założeniu firmy należy także wziąć pod uwagę opłaty związane z wpisem do KRS oraz różne opłaty związane z utworzeniem ewentualnej spółki.
W przypadku, gdy właściciel zatrudnia pracowników, musi posiadać odpowiednie fundusze, które przeznaczy na wynagrodzenia dla swoich podwładnych, a także opłatę składek ZUS za każdego z nich.
Ważnym jest, aby firma była rozpowszechniona wśród jak największej ilości potencjalnych klientów. By móc zareklamować i zapoznać przyszłych kontrahentów z usługami, jakie świadczy przedsiębiorstwo należy zainwestować w odpowiedni marketing. To, jaką formę reklamy będzie miała firma zależy od właściciela, a także od funduszy, jakim on dysponuje i chce przeznaczyć na rozreklamowanie działalności. Przyglądając się kosztom, które generuje reklama należy uwzględnić produkcję ulotek, wizytówek, gadżetów reklamowych, reklamę w sieci, w gazetach, telewizji, itp.
Do kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej należy także dopisać wydatki związane z zatrudnieniem osób, które będą pomagać przy utworzeniu i prowadzeniu firmy. Są to osoby takie jak: prawnik, księgowość, specjaliści od marketingu, przedstawiciele firmy.

Przyglądając się kolejnym elementom założenia firmy można wyróżnić etapy takie jak: zarejestrowanie firmy, wybranie odpowiedniej formy prowadzenia działalności, wpisanie jej do KRS, wpisanie jej do CIDG, wyprodukowanie pieczątki firmowej, uzyskanie numeru REGON, założenie bankowego konta firmowego, dokonanie wszystkich obowiązków i opłat podatkowych, skarbowych oraz ZUS, zgłoszenie firmy do Urzędu Skarbowego i uzyskanie numeru NIP, a także wypełnienie obowiązków związanych z ewentualnym zatrudnieniem pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here