W Polsce istnieją rozmaite formy prowadzenia działalności gospodarczej. Ich mnogość świadczy o tym, że Polacy coraz chętniej podejmują tego typu aktywności. Prymat wiodą oczywiście spółki, które obracają wielomilionowym kapitałem zakładowym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że istnieją formy uproszczone, które nie wymagają posiadania zbyt dużej ilości pieniędzy. Wystarczy odrobina dobrej woli i doświadczenia życiowego, aby móc sprostać wymaganiom rynku. Należy także pamiętać o odwadze, bowiem to ta cecha determinuje większość sukcesów w biznesie. Nie bez znaczenia pozostaje również sam koncept. W wielu wypadkach to właśnie on jest kluczowy, dlatego warto zastanowić się, na czym będą polegać świadczone przez nas usługi bądź jak będą wyglądać produkowane przez nas towary i czym będą się różniły od wyrobów oferowanych przez konkurencję.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą również może zostać dopuszczona do głosu na rynku. Zaznacza się jednak, że w takiej sytuacji to na niej będzie spoczywała odpowiedzialność za wszystkie długi. Wynika to z faktu, że wskutek rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej nie powstaje żaden odrębny byt prawny. Taka sytuacja sprawia, że osoba musi występować we własnym imieniu. Oczywiście nie ma problemu z tym, aby do pewnych spraw bądź do ich całości ustanowić pełnomocnika. Zawsze musi on jednak działać w granicy umocowania. Od niedawna istnieje również możliwość ustanowienia prokurenta dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ zakres prokury jest znacznie szerszy niż pełnomocnictwo procesowe. Ponadto dzięki ustanowieniu prokurenta możliwe jest ominięcie przepisów, w myśl których należało zawierać umowę zlecenia także z osobami, które wykonywały nieodpłatnie poszczególne czynności w firmie. Warto zaznaczyć, że dla ustanowienia prokurenta niezbędne jest jednak dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze, bowiem bez spełnienia tego wymogu nie będzie możliwe skuteczne powoływanie się na postanowienia dla tego szczególnego typu pełnomocnictwa.

Każda osoba fizyczna musi liczyć się ponadto z pewnymi ograniczeniami w kwestii zaciągania zobowiązań. Banki bardzo rzadko przyznają kredyty w przypadku, gdy firma jest prowadzona przez krótki czas. Tym samym może być problem z uzyskaniem odpowiedniej puli środków na rozruch własnego przedsiębiorstwa. Dlatego warto odpowiednio wcześnie zaplanować wszystkie wydatki i sprawić, że nie będą one stanowiły nadmiernego uszczuplenia dla kapitału zakładowego. Istnieją liczne formy pomocy, z których mogą korzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy. Konieczne jest jednak spełnienie określonych w ustawach przesłanek. Tym samym niezbędne jest dostosowanie profilu działalności do tych wymogów. Sytuacja ta może okazać się nadmiernie kłopotliwa, w szczególności wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie opłacić kosztów obsługi prawnej. Na szczęście jednak możemy liczyć na pomoc i wyrozumiałość urzędników, u których załatwiamy dotację. Dzięki temu będziemy w stanie sprostać rygorystycznym uwarunkowaniom rynkowym.

Duże znaczenie ma również kwestia odpowiedzialności za sprawy księgowe. Niemożliwe jest jej przełożenie na podmiot wewnętrzny, ponieważ to właściciel firmy odpowiada w każdym wypadku za prawidłowe prowadzenie ksiąg. Nie oznacza to jednak, że pozostaje on w tym przypadku sam. Osoba, która świadczy usługi księgowe, zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym w przypadku osiągnięcia negatywnych skutków procesowych, mamy możliwość wystąpienia z powództwem o odszkodowanie od jego ubezpieczyciela. Jest to jedyna furtka na zyskanie dodatkowych środków na zapłatę administracyjnych kar pieniężnych. W przypadku, gdy dana osoba prowadzi księgowość na własną rękę, nie ma takiej możliwości. Dlatego zdecydowanie zaleca się korzystanie z usług rachmistrzów, którzy ubezpieczeni są na znaczne sumy. Jest to swoista furtka bezpieczeństwa dla nieprzewidzianych sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here