Jeśli jesteś osobą dokładną, odpowiedzialną, lubisz pracę pod presją czasu, a przede wszystkim cyferki, to być może zainteresuje Cię praca w rachunkowości. Co zrobić, żeby zacząć pracę w tej branży? Gdzie można pracować po skończeniu kursu? Jak rozwijać swoją karierę?

Praca w rachunkowości to zajęcie nie dla każdego. Przede wszystkim należy mieć zdolności matematyczne i zacięcie analityczne oraz chęć do nauki nowych rzeczy. Warto także cechować się skrupulatnością, samodzielnością i umiejętnością pracy pod presją czasu.

Jak zacząć pracę w rachunkowości?

Aby zacząć pracować w rachunkowości wcale nie trzeba iść na studia. Można ukończyć dwuletni kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kurs ten składa się z dwóch kwalifikacji (prowadzenie rachunkowości [AU.36] oraz rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych [AU.65]) – nauka na każdej z nich trwa rok. Tryb nauczania jest zaoczny, można zatem łączyć naukę z pracą. Ukończenie kursu (obydwu kwalifikacji) oraz posiadanie wykształcenia średniego umożliwia podejście do egzaminu zawodowego. Egzamin taki jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po jego zdaniu słuchacz otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz tytuł technika rachunkowości.

Co obejmuje program nauczania na kierunku technik rachunkowości?

Program kursu na kwalifikacji prowadzenie rachunkowości obejmuje zagadnienia takie jak: prowadzenie sprawozdawczości i analizy finansowej, prowadzenie rachunkowości dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, podstawy prowadzenia biura rachunkowego, prowadzenie własnego biznesu. Z kolei na kwalifikacji rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych słuchacz uczy się jak sporządzać dokumentację pracowniczą, jak rozliczać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, ustalać prawo do zasiłku chorobowego i jego wysokość. Poznaje zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki wypłacane przez płatnika w imieniu ZUS-u, programy komputerowe kadrowo-płacowe oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej rozliczeń z ZUS-em. Ponadto kursanci uczą się jak rozliczać podatki VAT, akcyzowy i dochodowy, jak sporządzać deklaracje podatkowe i jak przestrzegać zasad dotyczących przechowywania dokumentacji.

Więcej na temat kursu zawodowego oraz pracy w rachunkowości można przeczytać na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/technik-rachunkowosci–kkz-.

Kariera w rachunkowości

Po ukończeniu kursu można podjąć pracę w rachunkowości w wielu miejscach, tj. w: bankach, biurach rachunkowych, korporacjach, działach księgowości, mniejszych firmach, instytucjach takich jak jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.  Można także prowadzić własną działalność gospodarczą, zakładając biuro rachunkowe.

Większość firm i instytucji ma w swojej strukturze działy księgowe, zatem zapotrzebowanie na techników rachunkowości jest spore i będzie coraz większe. Dlatego osoby po kursie szybko znajdą zatrudnienie.

Dla niektórych praca w rachunkowości może wydawać się nudna i monotonna, jednak jeśli ktoś lubi pracę z liczbami i tabelami, to na pewno nie będzie się nudził. Poza tym osoby zajmujące się sprawami finansowymi firmy, w której pracują mają dużo większą wiedzę na temat jej działalności niż pozostali pracownicy.

Oczywiście robienie kariery w rachunkowości wymaga stałego dokształcania. Osoba wykonująca ten zawód musi być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. Powinna kształcić się we własnym zakresie albo zapisywać się na różnego rodzaju kursy doszkalające i szkolenia. Takie formy kształcenia są często także finansowane lub dofinansowane przez pracodawcę. A dokształcanie się opłaca, gdyż wiąże się z możliwością awansu czy zmiany pracy.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here