Jak zarejestrować działalność gospodarczą ?
Aby zarejestrować działalność, potrzebny jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W urzędzie miasta lub gminy, należy złożyć wniosek, który jest jednocześnie zgłoszeniem firmy do urzędu skarbowego ( gdzie uzyskujemy NIP firmy), statystycznego ( nadaje numer REGON), Krus-u (Kasa Rolniczegoo Ubezpieczenia Społecznego) i Zusu ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zanim przystąpimy do wypełniania wniosku, musimy podać formę opodatkowania, dobrze jest więc wybrać się do urzędu skarbowego i wybrać odpowiednią dla nas.
Istnieją cztery formy opodatkowania:
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32%)
2. Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku (tzw. liniowy 19%)
3. Karta podatkowa
4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Jeśli podejmiemy już decyzje o formie opodatkowania, możemy przystąpić do składania wniosku.
Jeśli chcemy zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy, wypełnić formularz na stronie internetowej i przesłać go mailem do urzędu miasta lub wypełnić formularz i złożyć go bezpośrednio w urzędzie miasta.
Jeżeli wybieramy opcję bez wychodzenia z domu, możemy wypełnić wniosek online i podpisać go w urzędzie miasta lub gminy, albo zalogować się na stronę CEIDG, wypełnić wniosek i podpisać się elektronicznie.
Podpis elektroniczny, który służy do kontaktów np. z urzędami, a także umożliwia podpisywanie dokumentów czy wystawianie faktur.
Jeśli chcemy, aby nas podpis był bezpieczny należy, zakupić go miejscu świadczonym takie usługi, który jest wpisany do rejestru Ministerstwa Rozwoju.
Następnym rozwiązaniem jest profil zaufany w ePUAP służący tylko do kontaktów z administracją. Pomocny jest gdy chcemy podpisać np. podanie. W przeciwieństwie do podpisu elektronicznego jest darmowy.
Jeżeli chcemy posiadać taki profil, należy zalogować się na ePUAP, wypełnić wniosek o założenie profilu oraz w przeciągu dwóch tygodni udać się do punktu potwierdzającego profil w celu potwierdzenia swoich danych osobowych. Możemy, również założyć profil zaufany poprzez bank w którym posiadamy konto. Niektóre banki oferują taką opcje dla swoich klientów.
Jeśli nie chcemy posiadać ani profilu zaufanego czy też podpisu elektronicznego, możemy złożyć wniosek online i otrzymać kod weryfikacyjny z którym zgłaszamy się do urzędu. Urzędnik odszuka nasz wniosek, który da nam do podpisania.
Jeżeli zdecydowaliśmy się na wypełnienie wniosku drogą elektroniczną, należy dokładnie wypełnić formularz. Musimy określić rodzaj prowadzonej działalności i podać jej kod PKD.
Następnie powinniśmy wybrać się do oddziału Zus-u aby zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną , aby to zrobić należy wypełnić wniosek ZUA.
Na wniosku tym trzeba wpisać datę rozpoczęcia działalności, jest to data, która nakłada na nas obowiązek ubezpieczeń, oznacza to również, że od tej daty Zus ,zacznie naliczać nam składki.
Prowadzenie niektórych działalności wymaga koncesji i zezwoleń musimy mieć to na uwadze rozpoczynając działalność.
Jeśli chcemy:
– organizować imprezy
– pośredniczyć w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych
– świadczyć usługi z zakresu doradztwa personalnego czy pracy tymczasowej, bądź poradnictwa zawodowego
– sprzedawać alkohol
– prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt
– produkować biokomponenty
należy dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Jeżeli potrzebujemy uzyskać zgodę od Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, na stronie internetowej znajdziemy wymogi, które musimy spełniać.
Jeśli zatrudnimy pracowników na umowę oo pracę, mamy obowiązek w ciągu 30 dni od założenia firmy, powiadomić państwowego inspektora sanitarnego o rodzaju i miejscu prowadzonej działalności.
Wzory wszystkich druków dostępne są na stronie Sanepidu.
Jeśli nadal nie jesteśmy do końca zorientowani jak założyć działalność gospodarczą, możemy poszukać informacji na forach internetowych od ludzi, którzy przeszli już ten cały proces, bądź pochodzić po różnego rodzaju urzędach aby uzyskać potrzebne nam informacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here