W życiu młodego człowieka przychodzi taki moment, kiedy zaczyna zastanawiać się nad swoją ścieżką zawodową. Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Jakie studia wybrać? Każdy z nas ma inne zainteresowania i marzenia. Jednym z wielu wyborów jakie możemy dokonać to filozofia studia. Jest to bardzo specyficzny kierunek studiów. Wybierając go pogłębimy swoją wiedzę o świecie. Kierunek ten jest ściśle humanistyczny, pozwoli nam na rozwinięcie takich umiejętności jak analizę różnych tekstów oraz czytanie. Kandydat który pragnie studiować filozofię powinien dobrze znać języki obce, ponieważ w ten sposób pozna dzieła wybitnych pisarzy w oryginalnym języku. Kierunek filozofia można studiować w takich miastach jak: Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Warszawa, Szczecin, Opole lub Zielona Góra. Wiedza którą można zdobyć studiując ten kierunek to na przykład: historia filozofii, logika, etyka, znajomość systemów politycznych oraz religijnych. W trakcie studiów filozoficznych student musi przeczytać wiele tekstów w których autorzy omawiają wiele teorii na temat świata, człowieka, umysłu, dobrego życia i tym podobne. Uczeń w ten sposób kształtuje w sobie otwartość na nowe idee, umiejętność analizowania języka oraz samodzielnego szukania odpowiedzi na nurtujące go pytania. Absolwenci kierunku filozofia mogą podjąć pracę jako nauczyciele filozofii, etyki czy wiedzy o społeczeństwie, ale również jako rzecznicy prasowi czy specjaliści od public relations. Filozofia jest jedynym kierunkiem na studiach która pozwala spojrzeć na problemy szerzej, a także buduje w uczniu kreatywność, czujność intelektualną, namawia do podążania za własną intuicją. Tematy jakie poruszają nauczyciele filozofii pozwalają nauczyć się uczniom pokonywać lęk przed nowymi naukami oraz zdobyć wiedzę z dziedziny psychologii oraz humanistyki. Wszystkie te umiejętności pozwalają studentom na stanie się osobami bardzo elastycznymi, zdolnymi do osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach życiowych. Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie między innymi w: szkolnictwie, agencjach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kulturalnych lub doradztwie. Żeby w ogóle dostać się na ten kierunek studiów, uczeń powinien przygotować się do matury z takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia. Specjalności oferowane na filozofii to: filozofia z komunikacja społeczna, filozofia przyrody nieożywionej,filozofia przyrody ożywionej,filozofia społeczno- polityczna, historyczna, logiczno-informatyczna, filozofia komunikacji,
filozofia nowych mediów. Absolwent filozofii przygotowany jest doskonale do pracy w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych. Filozofię kończyli tacy znani reżyserzy jak Woody Alen, Krzysztof Zanussi. Wśród dziennikarzy warto wskazać Pawła Lisickiego. Absolwenci studiów filozoficznych zdobywają kompetencje społeczne takie jak: gotowość do nieustannego rozwijania się, kształtuje w sobie krytyczną i twórczą postawę wobec wymiaru kwestii społecznych, bierze udział w życiu naukowym, wypełnia również obowiązki administracyjne. Oferowane specjalności przez wiele uczelni to na przykład: filozofia klasyczna, filozofia nowych mediów, filozofia komunikacji, filozofia człowieka, etyka. Studia magisterskie oferują specjalności historyczno-filozoficzne oraz filozoficzno-kulturowe. Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną. Program studiów umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy filozoficznej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filozofia absolwent powinien rozumieć: rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii, historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, metody interpretacji tekstu filozoficznego, zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej, podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here