Wiele osób do obecnie nie zna różnicy czy myli doradców finansowych oraz doradców inwestycyjnych. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, doradców finansowych jest bez liku, co więcej większość pośredników ubezpieczeniowych nazywa się doradcą.

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?
Jak sama nazwa pokazuje, doradca inwestycyjny kompetentnie doradza odbiorcy w sprawie tworzenia jego portfela aktywów. Przyjmuje się, iż żeby stworzyć go oraz czerpać z usług specjalisty należy mieć przynajmniej 2 miliony złotych aktywów. Wszelkie działania są poprzedzone negocjacjami z kontrahentami, wymianie najpraktyczniejszych informacji. Spotkania polegają na przedstawieniu im najodpowiedniejszego przykładu konsultacyjnego, zrozumieniu wielkości ich dóbr, określeniu zagrożenia oraz wprowadzeniu wszystkich informacji potrzebnych konsumentom. Kluczowe decyzje w każdej kwestii podejmuje klient. Doradca inwestycyjny zajmuje się nie jedynie doradztwem w obszarze tworzenia portfela aktywów, ale również w obszarze inwestycji w instrumenty finansowe i zarządzaniem otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi lub ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?
Osoby, jakie chcą zostać doradcami inwestycyjnymi powinny rozpocząć studia na kierunkach połączonych z ekonomią. Zyskana na nich wiedza z pewnością pomoże w drodze do owego stanowiska.

Należałoby jednakże wiedzieć, iż doradcą inwestycyjnym nie może zostać każdy, jest to bowiem zawód regulowany. W związku z tym, żeby otrzymać prawo do wykonywania zawodu należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo skarbowe, przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi, mieniu lub papierami wartościowymi, korzystać z pełni praw publicznych i złożyć egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nadmieniony test składa się z 3 części. Pierwsza z nich to test zamknięty, składający się ze 110 pytań, w tym każde z nich ma 4 rodzaje odpowiedzi. Okres dedykowany na przeprowadzenie testu do 5 godzin.

Kolejna część składa się już z pytań otwartych, jakie obejmują takie zagadnienia jak finanse przedsiębiorstw, księgowość finansowa oraz ocena zestawień pieniężnych, ocena oraz kwalifikacja instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych oraz alternatywnych, administrowanie portfelem. Także trwa 5 godzin, i aby otrzymać pozytywny wynik, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Trzecia część z kolei obejmuje zagadnienia połączone z moralnością profesjonalną, przeciwdziałaniem przestępstwom na rynku pieniężnym i obejmuje rekomendacje inwestycyjne dla pewnych grup przedsiębiorców dotyczących instrumentów notowanych na rynku pieniężnym. Zainteresowani mają odpowiedzieć na 2 pytania, i dedykowany na to okres to 2 godziny. Wymogiem zdania owej części testu jest prawidłowe wykonanie obu zadań.

Konkretne części są rozdzielone czasowo – druga musi zostać wykonana nie później aniżeli 8 tygodni po pierwszej, tymczasem trzecia nie później aniżeli 3 miesiące po drugiej. Test odbywa się co najmniej raz w roku, przeważnie pomiędzy lutym i marcem.

Osoba, jaka zdała pierwszy etap testu, do drugiego może podchodzić trzykroć. Tak samo jeśli osoba zaliczyła drugi etap, może podchodzić trzykrotnie do trzeciego.

Test obejmuje niezwykle ogromną problematykę, jego stopień trudności jest zatem duży. Dla chętnych na owo stanowisko dostępne są jednakże kursy przygotowawcze, z jakich z pewnością należałoby skorzystać.

Czemu należałoby współpracować z doradcą inwestycyjnym?
Współpraca ze fachowcem to przede wszystkim gwarancja, iż oddajemy własne środki osobom, jakich wiedza została dokładnie sprawdzona. Każdy specjalistyczny doradca inwestycyjny ma licencję KNF. Doradca inwestycyjny, zajmuje się przeprowadzeniem dokładnych ocen produktów pieniężnych dostępnych na rynku. Badania aktualne w podłożu o profil konsumenta, zawierający jego akceptowalny poziom zagrożenia, możliwości, cele oraz plany, stanowią bazę do określenia dokładnego schematu działań inwestycyjnych. Po akceptacji strategii przez konsumenta, doradca dokładnie sprawdza ją oraz zmienia na bieżąco.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here