Pracując na etacie, możesz, korzystasz z różnych praw oraz wypełniasz różne obowiązki. Do twoich obowiązków, należy wypełnianie wszystkich powierzonych ci prac oraz przychodzenie do pracy w wyznaczonych godzinach. Pracodawca z góry powinien określić twój grafik pracy oraz zapoznać cię z listą twoich obowiązków. Do twoich praw, należy prawo do wypłaty oraz prawo do urlopu. Co do urlopu, to naliczanie urlopu wypoczynkowego wykonywane jest na podstawie ilości przepracowanych lat. Jeżeli przepracowałeś więcej niż dziesięć lat, przysługuje ci dwadzieścia sześć dni urlopu. Jeżeli przepracowałeś mniej niż dziesięć lat, przysługuje ci dwadzieścia dni urlopu. Jednorazowo, raz w roku, powinieneś dostać urlop w ilości czternastu dni roboczych. Wykorzystasz wtedy dziesięć dni urlopu. Pracodawca jest zobowiązany do wysłania cię na urlop co roku. Istnieje ustawowy obowiązek co do czasu, w którym należy wykorzystać urlop. Dodatkową korzyścią, jaką zapewnia ci pracodawca, jest ubezpieczenie, które odprowadza ci do zakładu ubezpieczeń społecznych. Odprowadzana jest składka emerytalna i składka rentowa. Dodatkowo zazwyczaj pracodawca opłaca ci także dodatkowe ubezpieczenie na życie. Pracodawca bardzo często zapewnia także dodatkową opiekę medyczną. Praca na etacie zapewnia wiele korzyści, ale są także minusy. Minusem niewątpliwie jest określony czas pracy wyznaczony przez pracodawcę, nieplanowane nadgodziny, narzucane przez pracodawcę oraz ograniczona ustawowo ilość dni wolnych od pracy. Aby tego uniknąć, możesz założyć własną działalność gospodarczą. Wtedy sam będziesz dysponował swoim czasem. Sam będziesz wtedy musiał zadbać, jednak, o swoje ubezpieczenie oraz składki odprowadzane do zakładu ubezpieczeń społecznych. Wysokość twojej płacy będzie zależała wyłącznie od ciebie. Musisz się jednak liczyć z tym, że nie masz gwarancji na najniższą pensję, jaką zapewnia ci praca na etacie. Jeśli nie osiągniesz zamierzonego zysku, nie będziesz miał z czego wypłacić sobie pensji. Decydując się jednak na założenie własnej działalności gospodarczej, jest szansa, że twoja firma będzie przynosić duże zyski, a ty będziesz swobodnie dysponował swoim czasem. Najpierw jednak musisz założyć tę działalność. Aby tego dokonać, trzeba zdecydować się na formę działalności, a następnie ją zarejestrować w odpowiednim urzędzie. Jeśli chodzi o formę, do wyboru masz: jednoosobowa działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Jeżeli zamierzasz założyć działalność samemu, z pewnością zdecydujesz się na podstawową działalność gospodarczą, którą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Aby zarejestrować swoją firmę, wystarczy, że udasz się do urzędu miasta lub urzędu gminy. Założenie takiej działalności nie wiąże się z wysokimi kosztami, jest w zasadzie darmowe. Oprócz rejestracji w urzędzie będziesz musiał zgłosić się także do zakładu ubezpieczeń społecznych. To tam, co miesiąc będziesz odprowadzał swoje składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe. Co więcej, jeśli chcesz, możesz sobie wykupić ubezpieczenie na życie w jakiejś firmie oferującej ubezpieczenia. Gdy już dokonasz wszystkich tych czynności, w zasadzie możesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Nie zapomnij tylko o otwarciu rachunku rozliczeniowego w jakimś banku. Za jego pomocą będziesz się rozliczał z twoimi kontrahentami. Mając już założoną firmę, a nie mając kapitału, będziesz musiał go od kogoś pożyczyć. W tym celu możesz wystąpić o dotację lub pożyczkę z jakiegoś funduszu unii europejskiej. Jeśli to okaże się nie osiągalne, możesz wystąpić o udzielenie kredytu do jakiegoś banku. Aby wystąpić o kredy, będziesz musiał napisać biznesplan. W biznesplanie opiszesz wszystkie aspekty funkcjonowania twojej firmy oraz opiszesz, w jaki sposób zmierzasz osiągać zyski. Jeśli bank da się przekonać co do twoich planów, zapewne przychyli się do udzielenia ci pożyczki. Zanim weźmiesz kredyt w banku, zapoznaj się z ofertami wszystkich banków dostępnych na rynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here