Oprocentowanie kredytu gotówkowego to nie jedyny koszt kredytu, lecz na pewno ma na końcowy koszt duży wpływ.

Czym tak właściwie jest oprocentowanie kredytu?
procentowanie kredytu to jeden podstawowych oraz przeważnie stosowanych parametrów konkretnej oferty kredytowej. Jest ono procentowym wyznacznikiem kosztu, który poniesiemy w związku z udzieleniem nam pożyczki oraz który zostanie nam dodany we właściwych proporcjach do wszystkich rat kredytu. Od wielkości oprocentowania zależy wielkość płaconych przez nas rat comiesięcznych, i co za tym idzie – także łączny koszt kredytu. Im większe oprocentowanie, tym mniej dobra może być konkretna oferta – chociaż w wypadku dużych zobowiązań kredytowych koszty niewchodzące w skład oprocentowania mogą mieć większy wpływ na koszt kredytu. Wielkości oprocentowania wielokrotnie nie można poddawać pertraktacjom – chociaż w wypadku pozytywnej zdolności kredytowej wybrane banki zgadzają się na zmniejszenie jednej ze składowych oprocentowania – marży. Oprocentowanie kredytu gotówkowego – jeden z kosztów kredytu
Odsetki, jakie uiścisz, stanowią podstawowy koszt kredytu. Oprocentowanie nominalne, zgodnie z ustawą, nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Gdy do oprocentowania nominalnego dołączysz dodatkowe koszty kredytu, więc prowizję oraz stawki za ubezpieczenie, dostaniesz oprocentowanie rzeczywiste. To właśnie dlatego najmniejsze oprocentowanie kredytu gotówkowego nie musi znaczyć najatrakcyjniejszej oferty. Pozostałe koszty mogą wywoływać, iż końcowa kwota do zapłaty będzie większa, aniżeli w wypadku innego kredytu o większym oprocentowaniu. Propozycje banków musisz niezwykle dobrze przeglądać.

Od czego zależy oprocentowanie?
Na wielkość oprocentowania kredytu wpływ mają dwie składowe: marża kredytu i stawka referencyjna.

Pierwsza z nich, marża, stanowi procentowo wskazany zysk, który w związku z udzieleniem nam kredytu otrzyma bank. Mówiąc wprost – marża jest procentem, który uzyska na konkretnym kredycie oferujący ją bank. Kolejną składową oprocentowania stanowi stopa bazowa określana również stawką referencyjną. Jest to określana przez sektor stawka procentowa konkretnej transakcji. Stawka referencyjna jest podstawą oprocentowania wszystkich kredytów. Stopą bazową kredytów złotowych na naszym rynku międzybankowym jest WIBOR. LIBOR oraz EURIBOR są tymczasem stopami bazowymi w kredytach walutowych (więc tychże, jakie nominowane zostały w danych walutach obcych). Stawka referencyjna jest niezależna od banku oraz kredytobiorcy. Jej wartość zmienia się nagminnie – zazwyczaj nowa stawka referencyjna określana jest co trzy miesiące. Na wielkość stawki oddziałują wszystkie procesy rynkowe, i przede wszystkim działalność Rady Polityki Pieniężnej – centralnego Organu Narodowego Banku Polskiego.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego – stałe lub zmienne?
Bank może zasugerować Ci kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie powoduje, iż znasz wielkość raty od początku do końca czasu kredytowania. Znasz także łączny koszt kredytu w czasie zawierania umowy. Zmienne oprocentowanie w wypadku kredytu gotówkowego nie występuje, lecz możesz się z nim napotkać, gdy będziesz zainteresowany kredytem hipotecznym.

Kredyt gotówkowy – oprocentowanie a RRSO
Bardzo istotnym wskaźnikiem ułatwiającym ocenienie łącznego kosztu kredytu jeszcze jego wzięciem jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Dzięki ustawie z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim banki zobowiązane zostały do profesjonalnego informowania Konsumentów właśnie na temat aktualnej wielkości RRSO. Współczynnik RRSO tenże oznacza w sposób procentowy stosunek roczny łącznego kosztu kredytu wobec kwoty kredytu, więc kwoty, jaką początkowo pożyczyliśmy od banku. Znaczy to, iż RRSO dobrze oraz najbardziej profesjonalnie informuje nas o koszcie, który poniesiemy, biorąc określony kredyt. W odróżnieniu od wartości oprocentowania, RRSO uwzględnia bowiem większość opłat połączonych z udzieleniem kredytu, i nie jedynie marżę i stawkę referencyjną. Liczy się do niego m. in. prowizję, koszty prowadzania konta lub ubezpieczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here