Ubezpieczenie emerytalne zapewnia miesięczne pobieranie świadczenia emerytalnego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Należy pamiętać, iż ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe, lecz w nie wszystkich wypadkach.

Co należy wiedzieć o nieobowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym?
Na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne mogą zdecydować się przede wszystkim osoby, jakie nie podlegają obligatoryjnemu ubezpieczeniu emerytalnemu z żadnego innego tytułu, więc na przykład osoby, jakie utraciły pracę czy wykonują pracę na bazie umowy o dzieło. Dotyczy to także studentów oraz doktorantów, niewątpliwie pod warunkiem, iż nie są objęci ubezpieczeniem obowiązkowym. Nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalnego polega na indywidualnym płaceniu składek, jakie są gromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą pomiaru składek, identycznie jak przy ubezpieczeniu przymusowym, jest ustalona kwota. W wypadku ubezpieczenia obowiązkowego jest to na przykład miesięczne uposażenie, jakie dostajemy. Tymczasem gdy idzie oraz nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, my sami proponujemy kwotę, jaka będzie stanowiła bazę wymiaru składek. Należałoby jednakże pamiętać, iż kwota ta nie może być mniejsza od minimalnego wynagrodzenia. Gdy decydujemy się na opłacanie nieobowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego w trakcie miesiąca, wtedy podstawa wymiaru zostanie równomiernie zmniejszona. Od określonej w tenże sposób podstawy wymiaru składek musimy określić, i potem odprowadzić miesięczne stawki w wielkości 19,52 proc. podstawy wymiaru.

Pamiętajmy, iż objęcie nieobowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym następuje tylko na wniosek. W owym celu należy udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego dla miejsca swego zamieszkania. Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia, jaki określimy we wniosku. Nie może być to jednakże dzień wcześniejszy aniżeli dzień złożenia wniosku, więc nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne nie może obejmować dat wcześniejszych.

Jaka jest wielkość opłaty na ubezpieczenie emerytalne?
Wielkość opłaty na ubezpieczenie emerytalne to 19,52 proc przychodu, więc wynagrodzenia. Im większa płaca, tymże więcej należy zapłacić do ZUS-u. Inwestorzy mają prawo ustalić składki od najmniejszej podstawy, więc określonego wskaźnika uzależnionego od średniego wynagrodzenia podawanego przez ZUS. Składkę na ubezpieczenie emerytalne po połowie płacą pracodawca oraz pracownik. Środki te są przekazywane obecnym emerytom, oraz płacącemu składkę zapisuje się odłożone pieniądze na kontach w ZUS. Część środków od razu dociera do otwartego funduszu emerytalnego, jaki został wskazany przez pracownika. Gdy ubezpieczony nie zdecydował się na dobór OFE, pełna składka jest dostarczana ZUS. Każdy, kto wykonywa działalność gospodarczą oraz płaci składki za siebie, musi to zrobić do 10 dnia kolejnego miesiąca. Gdy zatrudnia pracowników, i składki prowadzone są także za nich (z ich płacy), to czas spłaty składek przypada 15. dnia kolejnego miesiąca.

Jak zrezygnować z nieobowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego?
Z nieobowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego możemy niewątpliwie zrezygnować. Jedną z reguł ustania owego ubezpieczenia jest zaprzestanie opłacania składek. W owym wypadku wygaśnięcie ubezpieczenia nastąpi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w jakim zakończyliśmy opłacanie składek. Gdy jednakże zdarzy nam się zapomnieć zapłacenia składki, możemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o zapewnienie nam zapłacenia składki w kolejnym terminie. W owym wypadku ZUS wydaje decyzje indywidualne.

Możemy także zrezygnować z nieobowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, składając właściwy wniosek. Należy go złożyć przy pomocy stosownego dokumentu ZUS ZWUA. Wtedy wygaśnięcie ubezpieczenia nastąpi od dnia określonego we wniosku, lecz nie wcześniej aniżeli od dnia złożenia wniosku. Więc wygaśnięcie ubezpieczenia także nie obejmuje dat wcześniejszych. Dodatkowo nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne ustanie w sytuacji, kiedy zostaniemy objęci obligatoryjnym ubezpieczeniem emerytalnym z jakiegoś tytułu, na przykład przez zawarcie umowy o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here