Urlop to przyjemność, która dotyczy jedynie pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, z tego przywileju nie korzystają osoby, które zatrudnione są w danej firmie na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenie. To ile nam przysługuje urlopu zależy od stażu pracy, nie ma się jednak co martwić, bo do stażu wliczane są też lata naszej szkolnej edukacji. Wszystko zależy od tego, gdzie się uczyliśmy, czy po szkole średniej poszliśmy jeszcze na studia, czy od razu zaczęliśmy naszą karierę zawodową. Na przykład student, który obronił swoją pracę magisterską i wybiera się do pracy ma już aż osiem lat stażu! Zaczynając pracę w pierwszej firmie ma przez dwa lata dwadzieścia dni wolnego, po upływie dwóch lat otrzymuje kolejne dwa lata stażu. W tym momencie staje się pełnoprawnym urlopowiczem, dostaje aż dwadzieścia sześć dni wolnego w ciągu każdego roku. Nowy urlop nalicza się wraz z nadejściem nowego roku, czyli od pierwszego stycznia jesteśmy właścicielami nowych 26 dni. Z tym, że jeśli nie wykorzystaliśmy naszego urlop z roku poprzedniego mamy czas wykorzystać go do końca marca, w przeciwnym razie urlop nam przepada, a pracodawca musi wypłacić nam za niego ekwiwalent. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które chroni pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami. Nasi zwierzchnicy zazwyczaj wyganiają nas na urlop przed końcem tego okresu, aby nie musieć nam go wypłacać. Byliby wtedy stratni dwa razy. Raz, bo płacili nam za dzień, w którym byliśmy w pracy, a drugi raz, bo musieliby pokryć finansowo nasz dzień wolny. Do urlopu nie są uprawnieni pracownicy, którzy pracują na podstawie innych umów, na przykład umowa zlecenia albo umowa o dzieło. Sprawa jest prosta, jeśli nie będzie ich w pracy nie otrzymują wynagrodzenia. Może się zdarzyć tak, że pracodawca idzie nam na rękę i pozwala nam nie przyjść do pracy i deklaruje, że zapłaci nam za naszą nieobecność. Jest to jednak w dobrej gestii pracodawcy, nie jest to jego prawny obowiązek. Podpisując umowę na niecały etat dowiadujemy się ile urlopu na pół etatu nam przysługuje. Zazwyczaj jest to połowa z puli, czyli trzynaście dni. W ciągu roku mamy możliwość skorzystać jeszcze z innych dni wolnych, za które płaci nam pracodawca. Musimy jednak spełnić pewne warunki. W przypadku, kiedy mamy dziecko do lat czternastu – możemy skorzystać w ciągu roku z opieki na dziecko. Dziecko nie musi być chore, może być zdrowe. Z tego wolnego korzystają rodzice, którzy na przykład nie mają z kim zostawić swoich małych dzieci, a dzieci mają przerwę świąteczną w szkole. Jeśli w danym roku tego urlopu nie wykorzystamy to przepada nam on, nie zostaje przepisany na rok następny i nie otrzymujemy za niego wynagrodzenia. Innymi urlopami są dni wolne brane w wyniku zaistnienia jakieś okoliczności specjalnej. Otrzymują go ludzie, którzy zawierają związek małżeński. Przypadają wtedy dwa dni, nie musimy wykorzystywać go zaraz przed naszym ślubem albo też po nim. Jest to dowolność, trzeba go jednak wykorzystać w ciągu jednego roku. Kiedy nasze dzieci biorą ślub możemy skorzystać z jednego dnia wolnego na każde dziecko. Również nie musimy go wykorzystywać w konkretnym dniu. W kadrach trzeba jednak przedstawić dokument, który potwierdza okoliczność, jest to na przykład akt zawarcia związku małżeńskiego albo akt zgonu. W przypadku śmierci bliskiej osoby również przysługuje nam wolne. Kiedy musimy pochować naszych rodziców, współmałżonka albo dziecko – mamy dwa dni wolnego. Jeśli umrze rodzeństwo lub dziadkowie – mamy 1 dzień wolnego. Nie są to miłe tematy, ale warto to wiedzieć. Czasem potrzebujemy chwili wytchnienia lub dnia wolnego od pracy, aby pobyć z rodziną bądź załatwić potrzebne formalności. Urlop zazwyczaj trzeba zaplanować wcześniej. Przeważnie robimy to na początku danego roku, powstaje plan urlopowy, a my wpisujemy naszą propozycję w grafiku. Taki grafik jest akceptowany przez przełożonego, można negocjować zmiany i proponować nowe. Dobrze jest dogadać się wcześniej z resztą współpracowników, aby mieć pewność, że nasz wniosek zostanie zaakceptowany przez przełożonego. Dodatkowo w ciągu roku możemy zabrać cztery dni urlopu wypoczynkowego, które nie zostały wcześniej zaplanowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here