Prawo do błędu to nowe rozwiązanie, które otrzymali początkujący przedsiębiorcy w prezencie od polskiego rządu. Dzięki niemu mogą uniknąć kary za naruszenie przepisów. W jakich przypadkach obowiązuje i kto dokładnie może z niego skorzystać?

Uruchomienie własnej działalności wymaga od przedsiębiorcy sporej dozy samozaparcia i dobrych zdolności organizacyjnych. To decydujący czas, kiedy wszystko jest zupełnie nowe, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu czy naruszenia przepisów podatkowych jest szczególnie wysokie. Właśnie z tego powodu 1 stycznia 2020 roku rząd wprowadził prawo do popełnienia błędu. To rozwiązanie, które ma chronić początkujących przedsiębiorców przed skutkami pomyłek wynikających z ich niewiedzy.

– Z prawa do popełnienia błędu można skorzystać w ciągu pierwszego roku od dnia rozpoczęcia działalności. Po tego typu rozwiązanie mogą sięgnąć także doświadczeni przedsiębiorcy, jednak dopiero po upływie 36 miesięcy od dnia zawieszenia bądź zakończenia poprzedniej działalności – wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

W praktyce prawo do błędu umożliwia przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uniknięcie kary za pomyłki. Nowe rozwiązanie zakłada bowiem, że jeśli przedsiębiorca naruszył przepisy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, właściwy organ może odstąpić od wszczęcia postępowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości początkujący przedsiębiorca zostanie najpierw wezwany do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w wyznaczonym przez organ terminie.

– Kara może ominąć przedsiębiorcę nawet wtedy, gdy postępowanie mandatowe w jego sprawie już zostało rozpoczęte. W takim przypadku będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie o tym, że zobowiązuje się do usunięcia naruszeń przepisów prawa oraz ich skutków – podpowiada Dominik Ciula.

Prawo do błędu – wyjątki

Niestety nie każdy początkujący przedsiębiorca może uniknąć kary za błędy powstałe w wyniku naruszenia przepisów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością. Nowe rozwiązanie nie ma zastosowania w kilku określonych przypadkach.

Prawo do błędu nie przysługuje przedsiębiorcy w momencie, gdy nałożona na niego kara wynika z umów międzynarodowych lub unijnych przepisów. Nowe prawo nie ma zastosowania także w przypadku, gdy naruszenie przepisów jest rażące lub nie ma możliwości usunięcia samego naruszenia oraz jego skutków.

– Warto także pamiętać, że z prawa do błędu nie można skorzystać w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził działalność bez wymaganych prawem koncesji, zezwoleń lub wpisów do rejestru działalności regulowanej. Nie mogą się na nie powoływać również ci przedsiębiorcy, którzy łamali przepisy w przeszłości – podkreśla Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

***********************************************

Marka Aasa Dla Biznesu

Marka Aasa Dla Biznesu oferuje zobowiązania finansowe dla mikroprzedsiębiorstw w kwocie od 1000 do 20 000 zł z okresem spłaty od 1 do 36 miesięcy, o które można się ubiegać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Elastyczne warunki, ograniczone formalności i szybka wypłata środków to atuty, dzięki którym pożyczki Aasa stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych. Podjęcie takiego zobowiązania to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy na przykład na zakup niezbędnego wyposażenia do firmy, spłatę zobowiązań wobec kontrahentów czy pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here