Wymiana towarów spowodowała powstanie pieniądza. Pożytki z tego płynące widać na każdym kroku. Pieniądz służy do wyceny każdej rzeczy. Od szpilki po ogromne przedsiębiorstwo. I właśnie tym drugim przypadkiem zajmiemy się dzisiaj. Wycena małej firmy to wyzwanie, któremu nie każde doświadczenie podoła. Przy większych firmach jest jeszcze trudniej.

Wycena przedsiębiorstwa – główne cele

Podczas zmiany właściciela przedmiot umowy musi mieć wartość wyrażoną w pieniądzu (dowolnej walucie lub kruszcu). Wycena przedsiębiorstw ma na celu zobrazowanie wartości składowych firmy za pomocą liczby, na której końcu stawia się skrót nazwy waluty. Wyceniając przedsiębiorstwo, wykorzystuje się wypracowane przez ekonomistów teoretyków metody i procedury. Pomagają one w dokonaniu obiektywnej oceny wartości.

Cele towarzyszące

Wycena przedsiębiorstw potrzebna bywa także w innych wypadkach, innych niż kupno-sprzedaż.

Wycena zazwyczaj potrzebna jest, kiedy firma występuje do banku o kredyt. Aktualna wartość przedsiębiorstwa jest istotna do określenia wysokości przyznanego kredytu.

W sprawach spornych z organami podatkowymi konieczna bywa wycena przedsiębiorstw, kiedy spór dotyczy kwoty naliczonego podatku zależnego od wartości aktywów i pasywów.

Kiedy dochodzi do szczególnej formy wymiany dóbr, jaką jest łączenie przedsiębiorstw. Może też nastąpić odwrotna potrzeba, czyli podział firmy.

W przypadkach likwidacji lub upadłości wycena przedsiębiorstwa jest koniecznością dla dopełnienia formalności.

Jak już wspomniano, do wyceny stosuje się zespół metod i modeli.

Najczęściej stosowane metody do wyceny firm

– Metoda DCF – pełna nazwa to metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych; poprzez szacowanie schematycznych i planowanych przepływów kapitału dokonuje się oceny wartości firmy.

– Metoda porównawcza – zakłada istnienie innych podobnych firm, których wycena stanowi odniesienie; istnieją w przestrzeni publicznej spółki (np. giełdowe), które były już wyceniane.

– Metoda dochodowa – chyba najbardziej uniwersalna metoda wyceny; według teoretyków branży; wartość firmy odzwierciedla jej możliwości tworzenia dochodu.

– Metoda PDF, czyli opcyjna – zakłada istnienie potencjalnych działań, które mogą być wykorzystane w przyszłości w zależności od rozwoju sytuacji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here