W tym artykule wyjaśnimy, co powinna zrobić mała firma, której odbiorcy dyktują długie terminy płatności. W jakiej sytuacji może skorzystać z mikrofaktoringu i jakie odniesie korzyści?

Prowadzisz małą firmę? Brak kapitału utrudnia bieżące funkcjonowanie i rozwój działalności? Bank odmawia kredytu tłumacząc, że Twojej firmie brakuje zdolności kredytowej? A przecież biznes się kręci, masz dużych odbiorców, niektórzy to firmy z pierwszych stron gazet. Umowy z nimi to Twój powód do dumy: okazałeś się bardziej elastycznym, tańszym, lepszym jakościowo i szybszym dostawcą niż kilku innych, z którymi konkurowałeś. Niestety, terminy płatności potrafią wykończyć największego optymistę – na zapłatę za fakturę musisz czekać 30 albo i 60 dni. Ciągle brakuje środków na pokrycie bieżącej produkcji, czy uruchomienie kolejnej dostawy. Twoja firma potrzebuje finansowania. Rozwiązaniem jest mikrofaktoring.

Na czym polega mikrofaktoring?

Jest to rodzaj faktoringu, w którym firma faktoringowa stosuje uproszczone podejście do analizy finansowej – bada się jedynie aspekty najistotniejsze z punktu widzenia zachowania płynności firmy. Analiza jest uzupełniania o dość dokładną ocenę historycznych relacji z kontrahentami. Firma faktoringowa sprawdza też podstawy takich relacji, należy więc być przygotowanym do przedstawienia treści zamówień, bądź umów handlowych. Codzienna obsługa mikrofaktoringu jest identyczna jak w przypadku większych firm. Na podstawie dokumentów potwierdzających dostawę towaru, instytucja faktoringowa wypłaca określoną zaliczkę na konto Twojej firmy i następnie czeka na płatność od Twojego dłużnika, czyli kontrahenta. A zatem Twoja firma odnosi podstawową korzyść: ma pieniądze na bieżącą działalność!

Faktoring nie tylko dla dużych

Wśród mniejszych przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że faktoring to rozwiązanie wyłącznie dla dużych podmiotów. Jest to mit, z którym warto się raz na zawsze rozprawić. Małe firmy również znajdą dla siebie ofertę faktoringową i to dostosowaną do ich szczególnych potrzeb. Z przyczyn leżących po stronie dostępności do finansowania, dla mniejszych firm często bardzo ważny jest aspekt wielkości linii finansowej, natomiast te większe zwracają uwagę raczej na kwestie administrowania całym procesem spływu należności, jak również możliwości korzystania z faktoringu z opcją przejęcia ryzyka (w ramach faktoringu pełnego). Na polskim rynku faktorzy inwestują w nowoczesne systemy rozliczeniowe, żeby móc obsługiwać coraz mniejszych klientów, coraz bardziej rozproszone portfele oraz faktury na coraz niższe kwoty.

Dla kogo mikrofaktoring będzie najkorzystnieszym rozwiązaniem?

To oferta dla wszystkich firm, które:

  1. sprzedają z odroczonym terminem płatności;
  2. chcą mieć płynność finansową pod kontrolą;
  3. nawiązały kontakty handlowe z dużymi i znaczącymi kontrahentami, co jest gwarancją ich dalszego wzrostu i rozwoju;
  4. mogą wykazać stabilność relacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Jak sprawnie wybrać mikrofaktoring?

Porównując ofertę mikrofaktoringu w różnych firmach, warto zwrócić uwagę na koszty. Bardzo często stosuje się jedną stałą cenę (płaconą miesięcznie), która jest wyrażona albo kwotowo, albo procentowo, albo i kwotowo i procentowo. Zdarza się również, że struktura rodzajowa kosztów jest podobna jak w transakcjach faktoringowych dla większych podmiotów. Ostatecznie cena zależy od obrotów (czyli faktur) przekazanych do faktoringu. Jak w każdej branży: większy obrót pozwala rozmawiać o niższych cenach. Zawsze warto dopytać, ile konkretnie będzie kosztował faktoring dla Twojej firmy. Mikrofaktoring jest rozwiązaniem elastycznym – limit finansowania może rosnąć wraz ze wzrostem firmy. Nie wymaga to żadnych skomplikowanych procedur. Poszukując na rynku odpowiedniego dostawcy mikrofaktoringu, warto pamiętać, że duże firmy faktoringowe, zwłaszcza te będące częścią banków, mówią o firmach małych, a tak naprawdę ich oferta skierowana jest do podmiotów średnich. Atutem mikrofaktoringu w Bibby Financial Services jest prostota rozwiązania i sprawny proces decyzyjny, który pozwala w krótkim czasie uruchomić finansowanie faktoringowe.