Wraz z rozwojem technologi oraz wzrostem świadomości w dziedzinie lekarskiej coraz chętniej wykonuje się badania mikrobiologiczne. Pomagają one skutecznie i szybko postawić celną diagnozę oraz dobrać najlepsze leczenie. Co ciekawe, oznaczanie metodą wymazów drobnoustrojów jest również niezbędne w przemyśle spożywczym. Co każdy z nas powinien wiedzieć o tego typu badaniach?

Czym są badania mikrobiologiczne?

Badania tego typu, inaczej nazywane są posiewem. Na czym tak naprawdę polegają? Ich celem jest wykrycie chorobotwórczych drobnoustrojów w materiale klinicznym oraz oznaczenie, jaką wrażliwością na antybiotyki się charakteryzują. Cały proces jest dosyć skomplikowany i składa się z kilku etapów.

Pierwszy etap to pobranie materiału oraz hodowla drobnoustrojów. Większość z nich potrzebuje około 20 godzin inkubacji, chociaż niektóre grzyby oraz drobnoustroje tlenowe wymagają aż do 96 godzin. W drugim etapie następuje izolacja drobnoustrojów oraz ich identyfikacja. Używa się w tym celu różnego rodzaju testów, na przykład manualnych lub automatycznych. Trzeci etap polega na oznaczeniu, jaką wrażliwość mają drobnoustroje na konkretne leki. Można tu wyróżnić trzy kategorie — wrażliwą, średnio wrażliwą albo oporną. Jeżeli okaże się, że szczepy są oporne lub średnio wrażliwe sukces w leczeniu jest trudny do osiągnięcia. Czasami stosuje się wtedy antybiotyk w większej dawce oraz zwiększa się częstotliwość podawania. Na samym końcu badania wydawany jest wynik – może on być ujemny lub dodatni.

Ogólne zasady badań mikrobiologicznych

Wartość badania mikrobiologicznego w dużej mierze zależy od tego, jaką jakość reprezentował pobrany materiał. Gdy na tym etapie zostanie popełniony błąd, nierzadko uniemożliwia określenie co jest czynnikiem chorobotwórczym. Drugim ważnym aspektem jest sama poprawność diagnostyki — na przykład transport materiałów, od klienta aż do pracowni mikrobiologicznej. Ważna jest tutaj jego organizacja oraz czas — od tego też w dużym stopniu zależy rzetelność badań.

Badania mikrobiologiczne żywności

Mikrobiologia badania tej w dziedzinie spożywczej opierają się natomiast na analizie rozwoju pleśni, grzybów lub innych chorobotwórczych bakterii w żywności. Pozwalają one na skontrolowanie jakości produktów — i to na wszystkich etapach produkcji. Zarówno jeśli chodzi o surowce, półprodukty, transport czy przechowywanie. Ma to na celu stwierdzenie czy dana żywność zdatna jest do spożycia. Badania mikrobiologiczne żywności musi przeprowadzać każdy producent, gdyż takie są wymagania prawne.

Mikrobiologia, czyli nauka, która zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami znajduje więc praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach ludzkiego życia. Badania przeprowadzane przez laboratoria przyczyniają się do dobrego zdrowia oraz bezpieczeństwa społeczeństwa ludzkiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here